FRS Cares

Si një nga specialistët kryesorë në fushën e transportit të anijeve, FRS-ja ka kohë që është e angazhuar në përgjegjësinë e kompanisë për t'u marrë në mënyrë proaktive me sfidat aktuale dhe të ardhshme mjedisore e sociale. Sot, të gjitha aktivitetet CSR-së të kompanisë menaxhohen në programin gjithëpërfshirës "FRS Cares". Qëllimi i programit është që të harmonizojë metodat e punës  të cilat janë drejtuar drejt strategjive afatgjata dhe të qëndrueshme e që synojnë të zvogëlojnë impaktin mjedisor të FRS -së . “FRS Cares” është bërë pjesë e strategjisë së koorporatave, proceseve të punës dhe kulturës së koorporatave të FRS-së.

https://www.frs.world/company/csr