Ngarkim-shkarkim/Furnizim

 • Asistence për valixhet dhe ngarkesat (ngarkesat e rënda sipas kërkesës)
 • Asistence për ngarkesat në trajlera dhe rimorkio
 • Shërbim restoranti

Kontroll dhe administrimngarkesës

 • Kontrollin e përfundimit dhe vlefshmërisë së listave të prenotimit
 • Pregatitjen e grafikëve të të dhënave dokumentacionit të anijes, etj.
 • Monitorim i procesit të imbarkimit dhe dizimbarkimit
 • Documentaconi ( manifesti)

Asistencë tokësore

 • Shoqërimi dhe mirëseardhja
 • Transfertë për pasagjerët
 • Staf për check-in
 • Kontrolle të sigurisë